Protokół odłowów kontrolnych

W bloku “Informacje dla wędkarzy”  na ostatniej pozycji została wprowadzona treść Protokółu

Odłowów Kontrolnych na naszym Łowisku przeprowadzonych  w dniu 9 października ubiegłego roku