Przydatne linki

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej

W Czernej znajduje się zespół klasztorny Karmelitów Bosych  ufundowany przez Agnieszkę Firlejową w 1631 r. Karmelici zostali sprowadzeni do Polski, do Krakowa w 1397 r. przez królową Jadwigę, która ufundowała im konwent na Piasku. W 1536 r. utworzono w Polsce samodzielną prowincję i zaczęto myśleć, by zgodnie z zasadami Konstytucji Karmelu rozbudować w Polsce erem, czyli klasztor pustelniczy. Na miejsce budowy wybrano okolice Czernej koło Krakowa, zaś fundatorką została Agnieszka Firlejowa, wojewodzina krakowska. W 1644 r. nastąpiło poświęcenie i konsekracja kościoła, który fundatorka bogato wyposażyła. Ołtarz główny, ołtarze boczne, posadzka, antepedia, świeczniki i inne wyroby wykonane zostały z dębnickiego, czarnego marmuru. Kościół klasztorny, obejmujący wówczas 80 ha lasów, otaczał wielki mur klauzurowy o wysokości 2, 5 m. Wzgórza, głębokie doliny, dzikie skały i gęste lasy stanowiły dogodny klimat do kontemplacji. Na stokach wzniesień zbudowano 12 ermitaży (pustelni). Każdy z ermitaży składał się z kaplicy, pokoju mieszkalnego i przedpokoju. Pustelnicy udawali się tam na kilka tygodni i prowadzili bardzo surowy tryb życia.W eremie obowiązywało ścisłe milczenie. Można było rozmawiać tylko z przełożonym.

Klasztor był eremem do 1805 r. i był on przeznaczony wyłącznie dla pustelników. Tylko sprawujący najwyższą władzę w państwie, jak król z dworem mogli wchodzić do klauzury. Później kościół został wyłączony z papieskiej klauzury i oddany do użytku wiernych. Niebawem Czerna została ośrodkiem kultu religijnego i kultu Matki Bożej dla licznych wiernych. W ostatnich latach na pobliskim, zalesionym stoku wybudowano piękną Drogę Krzyżową. Od czasu kanonizacji św. Rafała jest również miejscem kultu tego świętego.

Wraz z oddaniem klasztoru w XIX wieku do użytku wiernych przybyli tu pielgrzymi z najbliższych okolic, ale i ze Śląska. Stąd pątnicy zabierali ze sobą książki religijne, modlitewniki, śpiewniki. Wierni doznawali tu licznych łask, uzdrowień, nawróceń. Wyrazem tego są liczne wota ofiarowane świątyni. Niestety, większość z nich została zniszczona podczas II wojny światowej, a potem wiele z nich skradziono w 1969r. W klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej k. Krakowa znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Karmelici są zakonem maryjnym i czczą Maryję jako Matkę dającą życie Karmelowi. Św. Szymon Stock – karmelita, w 1251 r. miał widzenie. Najświętsza Maryja Panna ukazując mu się w Aylesford pokazała mu szkaplerz i powiedziała, że to będzie dla niego i karmelitów przywilejem, kto w szkaplerzu umrze, ten nie zazna ognia wiecznego. Dar ten jest dostępny dla wszystkich wiernych.

W XVII wieku został przez krakowskich malarzy namalowany obecny obraz. Wykonany jest on na miedzianej blasze techniką olejną i ma wymiary 208 x 107 cm. Jest on kopią Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie, różni się ona od pierwowzoru tym, że Maryja trzyma w ręce karmelitański szkaplerz. Maryja z Dzieciątkiem przedstawiona jest na tle kwadratów, w których umieszczono stylizowane lilie. W czasie, gdy klasztor był eremem, Matkę Bożą Szkaplerzną otaczali wielką czcią przybywający tu pustelnicy. W XIX wieku, gdy zniesiono klauzurę, zaczęły ściągać tłumy wiernych. Pod Jej opiekę oddawali się uczestnicy powstania listopadowego i styczniowego. Żołnierze powstania listopadowego wznieśli na pamiątkę krzyż obok kościoła.

Klasztor jest też miejscem kultu Św. Rafała Kalinowskiego. Urodził się on w Wilnie w 1835 r. Był jednym z przywódców powstania styczniowego. Po upadku powstania i zsyłce na Sibir wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych. Przyczynił się do odrodzenia zakonu w Czernej. Zmarł w 1907 r. w Wadowicach. Po beatyfikacji, w 1983 r. o. Rafałowi została poświęcona kaplica. Znajduje się tam jego wizerunek i trumna. W 1991 r. odbyła się jego kanonizacja. Koronacja obrazu koronami papieskimi odbyła się w 1988 r. Dokonał jej kardynał Franciszek Macharski, który na tę uroczystość ubrany był w kapę koronacyjną królów polskich. Uroczystość ta zgromadziła tłumy wiernych.

Teren wielkiej klauzury obejmował aż 80.5 ha, a otaczający go mur miał 4180 m długości i 2,5 m wysokości. Do dziś zachowały się jeszcze liczne jego fragmenty.W muzeum klasztornym wyeksponowano także ciekawostki z afrykańskiego Burundii zebrane przez karmelitów, którzy prowadzili tam własną misję.

 

źródło: http://www.krzeszowice.net4.pl/klasztor.htm