Przydatne linki

Regulamin zawodów wędkarskich

Regulamin klasyfikacji i organizacji zawodów wędkarskich w Kole PZW “Alwernia”.

 1. W zawodach organizowanych przez Koło PZW “Alwernia”, prawo startu mają wszyscy członkowie należący do Koła PZW “Alwernia”.

 1. Z rozegranych w danym roku zawodów wędkarskich, zorganizowanych przez Koło PZW “Alwernia” (Spławikowe Mistrzostwa “Alwerni” I tura, Spławikowe Mistrzostwa “Alwerni” II tura, Lato, Jesień, Zawody Odległościowe im. W Gajosa) zostaje utworzona klasyfikacja roczna „Puchar Skowronka”.

 1. Każdy zawodnik może odliczyć sobie jeden najgorszy wynik, spośród wszystkich zawodów rozegranych w danym roku. Pozostałe jego wyniki zaliczane będą do rocznej klasyfikacji. W przypadku nieobecności w danych zawodach, przyznaje się mu liczbę punktów równą ilości zawodników najliczniej obsadzonego sektora w tych zawodach plus 1.

 1. Do ustalenia klasyfikacji zawodnika w danych zawodach, bierze się jego wynik sektorowy. Jest ona obliczana w systemie punktacji ujemnej, tj. niższa ilość punktów stanowi o wyższej lokacie. W dalszej kolejności liczy się waga złowionych ryb. Do ustalenia lokaty końcowej Spławikowych Mistrzostw “Alwerni”, brane są wyniki z obu tur.

 1. Przy ustalaniu klasyfikacji rocznej „Pucharu Skowronka” bierze się pod uwagę sumę punktów sektorowych z zaliczanych zawodów (system punktacji ujemnej), w przypadku równej jej ilości, decyduje wyższa suma wagi złowionych ryb w tych zawodach. Gdy i ta jest równa, decyduje wyższa lokata w Spławikowych Mistrzostwach “Alwerni”.

 1. Wszystkie zawody odbywają się z podziałem na dwa sektory, a losowanie sektorów odbywa się na każde zawody osobno. W przypadku nieparzystej liczby zawodników w danych zawodach, sektor A jest zawsze sektorem liczniejszym. W tym przypadku wynik zawodnika zamykającego sektor A, jest brany pod uwagę w sektorze B wyłącznie do ustalenia w nim klasyfikacji (zawodnik wyrównujący).

 1. Każde z organizowanych zawodów trwają 3 godziny. Na zawodach do nęcenia nie używamy ochotki. Pozostałe kwestie techniczne dotyczące organizacji i przebiegu zawodów, regulują przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego (min. nęcenie, ryby łowione w zawodach, ilości zanęt oraz przynęt ).

 2. Zawodnicy którzy w rocznej klasyfikacji „Pucharu Skowronka” zajęli pierwsze pięć miejsc mają prawo w następnym roku reprezentować Koło PZW “Alwernia” w Spławikowej Lidze Powiatu Chrzanowskiego. W przypadku rezygnacji ze startów któregoś z tych zawodników, prawo startu uzyskuje kolejny zawodnik klasyfikacji rocznej. Mistrz Powiatu ma prawo obrony tytułu w kolejnym roku, nie zależnie od klasyfikacji rocznej Pucharu Skowronka.

 1. Zdobywcy pierwszych pięciu miejsc rocznej klasyfikacji „Pucharu Skowronka” zostają nagrodzeni:

I m-ce – 400 zł.

II m-ce – 300 zł

III m-ce – 250 zł

IV m-ce – 150 zł

V m-ce – 100 zł

 1. Zawody Odległościowe im. W. Gajosa:

 • W zawodach tych jedyną dopuszczona metodą jest metoda odległościowa (match).

 • Minimalna odległość na której możemy dokonywać połowu, zostaje ustalona na 20 m od brzegu.

 • Nagrodą indywidualną w tych zawodach jest Puchar Przechodni im. W. Gajosa, przechodzący na własność zawodnika, który wygrał te zawody trzykrotnie (nie jest wymagana wygrana po kolei).

 1. Osoby startujące w zawodach organizowanych przez Koło PZW “Alwernia”, wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, imienia i nazwiska) na stronie internetowej Koła PZW “Alwernia”, celem prezentacji przebiegu i wyników zawodów.

 1. Zmian w niniejszym Regulaminie można dokonywać po odbyciu ostatnich zawodów cyklu rocznego, jednak nie później niż przed pierwszymi zawodami cyklu przyszłorocznego.