Przydatne linki

Licencje na Łowisko “Skowronek” w 2024 roku

        Licencje jednorazowe i stałe                                   

UWAGI DLA  KUPUJĄCYCH licencje JEDNORAZOWE: 

Na Łowisku „Skowronek” można łowić w każdy dzień tygodnia.

Wkładka jednorazowa kosztuje 50 zł dla członków PZW

Osoba występująca o zakup wkładki jednorazowej musi

posiadać aktualną opłatę członkowską PZW .

W razie kontroli i braku w/w opłaty , wędkarz ponosi całkowitą odpowiedzialność wynikającą z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

Licencja jednorazowa uprawnia do połowu w dniu na który jest wystawiona. w czasie od świtu do zmroku zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

od 1 czerwca do 31 października  nocne połowy , gdzie obowiązuje od świtu do północy w piątek , od północy do północy w sobotę i od północy do zmroku w niedzielę .

Każdy wykupujący licencję powinien zapoznać się z Regulaminem umieszczonym na licencji.

Po zakończeniu wędkowania lub w innym nieodległym terminie złożyć licencję z wpisem połowu.

Licencja stanowi także kartę parkingową na parkingi PZW Alwernia.

   Licencje stałe :

Rozprowadza skarbnik Koła w Biurze Zarządu Regulice ul. Rzeczna gdzie można wykupić

1. licencję stałą dla członków PZW w cenie 400 zł

2. licencja dla młodzieży do lat 18, członków Zarządu, “Złap-wypuść” i kobiet w cenie 200 zł

Licencje jednorazowe:

    1.Licencję jednorazową dla członka PZW w cenie 50 zł