Przydatne linki

Triasowe źródełko

Triasowe źródełko

Adres: Regulice, Aleja Jana Pawła II 16

W Regulicach przy Alei Jana Pawła II, poniżej nasypu kolejowego nieczynnej linii Trzebinia-Wadowice, znajduje się źródło krasowe o wydajności 9000 m3/dobę, bijące z głębokości 80m. Warstwę wodonośną stanowią triasowe wapienie oraz dolomity. Wypływająca woda ma stałą temperaturę 9,2 st. C. Wywierzysko to zachwyca czystością i smakiem wody posiadającej prawdopodobnie właściwości lecznicze dlatego zbudowano przy nim miejsce do wypoczynku dla mieszkańców i turystów w postaci zadaszonych wiat, paleniska i ławek. Nad wypływem w kamiennej ścianie znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej. Poniżej ujścia znajduje się jeszcze kilka dodatkowych wypływów. Źródło w Regulicach jest jednym z obiektów Ekomuzeum Alwernia wraz ze Skałami Gaudynowskimi w Brodłach, Arkozą Kwaczalską w Kwaczale, warsztatem rzemiosła garncarskiego w Regulicach oraz zabytkowym zespołem urbanistycznym w Alwerni. Wywierzysko zlokalizowane jest na szlakach Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń oraz Pierścień Regulic i Dwa Zamczyska Lipowiec – Tenczyn.
W 1883 r. rajcy miejscy z Krakowa, ze względu na znakomitą jakość źródła, potwierdzoną przeprowadzonymi badaniami, chcieli wykorzystać ją do zasilenia krakowskich wodociągów. Pomysł nie doszedł do skutku ze względu na zbyt dużą odległość Regulic od Krakowa (32 km), a co za tym idzie zbyt wysokie koszty budowy rurociągu Ekomuzeum jest formą promowania najciekawszych elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego danego regionu.

Na podstawie info ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu