Przydatne linki

Dzień mężczyzn

10 marca obchodzone jest święto 40 męczenników, czyli Dzień Mężczyzn.

Szkoda, że mało która kobieta pamięta o tym, że 2 dni po Dniu Kobiet jest

Dzień Mężczyzn. Niestety Dzień Mężczyzn nie jest świętem powszechnie

obchodzonym w Polsce, a szkoda… Złośliwi mówią, że to faceci wymyślili

Dzień Mężczyzn, aby kobiety miały okazję do wyrażenia wdzięczności facetom,

za pamięć o Dniu Kobiet. Inni twierdzą, że Dzień Mężczyzn powstał

z zazdrości Panów, którzy podobnie jak kobiety chcieli mieć swoje święto.

 

dzme

Geneza naszego święta

W czasie rządów cesarza Licyniusza (320 r. n.e.) w wojsku

rzymskim służyło 40 młodych mężczyzn. Ich oddział stacjonował

w mieście Sebasta w Armenii. Będąc żołnierzami, nawrócili się i poświęcili

swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Byli wspaniałym przykładem ludzi,

którzy służąc ojczyźnie z bronią w ręku pozostawali wierni Księciu Pokoju.

Zdawali również sobie sprawę z tego, że za swoją wiarę mogą zostać

zamordowani. Kiedy Licyniusz dowiedział się o ich nawróceniu, wydał dekret, że każdy,

kto nie kłania się pogańskim bożkom, zostanie ukarany – czekają go

tortury a nawet śmierć. Czterdziestu młodzieńców zostali postawieni przed

wyborem, ale żaden z nich nie wystąpił do przodu, by zostać poganinem.

Była zima, więc postanowiono postawić ich nago na brzegu jeziora, by zimny

wiatr zamroził ich na śmierć. Mężczyźni stali tak, marznąc i spoglądając na

ogniska, rozpalone dookoła, gdzie mogliby się ogrzać natychmiast, gdyby

tylko wyrzekli się wiary w Chrystusa. Jednak woleli umrzeć niż zdradzić

swojego Pana. Nagle jeden z nich, osłabiony i przemarznięty, ruszył do ognisk

– ale upadł i zmarł, zanim tam dotarł. W tym momencie do umierających

żołnierzy zstąpili z nieba

czterdz

       40-tu męczenników

aniołowie i włożyli im na głowy korony. Jeden ze

strażników, pilnujących męczenników, był tak

poruszony tym widokiem, że zrzucił swoje ubrania

i pobiegł do nich, by umrzeć razem z nimi.

Dlatego liczba męczenników pozostała 40. Dlatego

też ukoronowanie i błogosławieństwo pary młodej

nawiązuje do błogosławieństwa z Niebios, które zstępuje

na każdego zachowującego wierność Chrystusowi aż do końca.

Przykład 40 męczenników ukazuje mocną wiarę, która jest silniejsza od śmierci.

Niech ta historia zainspiruje nas do refleksji nad naszym osobistym spojrzeniem

na chrześcijaństwo. I niech Bóg również nam ześle kiedyś koronę z Niebios.

 

 

Źródło: Prawosławny Kościół Antiochii w USA