Okres ochronny

Ponieważ są zadawane pytania dotyczące okresów ochronnych i dni ustawowo wolnych przypominam: rozdział VI punkt 4 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb mówi:Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego. Chyba że inny dokument wewnętrzny stanowi inaczej.