Przydatne linki

Sprawozdania i podsumowania roku 2020

Koledzy  mijający rok był bardzo specyficznym dla całej społeczności w tym także nas wędkarzy. Po naszym Zebraniu Walnym w dniu 6 marca  rozpoczął się kryzys wynikający z wiadomości o koronawirusie który owładnął cały świat. Od 17 do 31 marca mieliśmy nieczynne Biuro Zarządu ponieważ nie było żadnych informacji z Okręgu jak działać bezpiecznie, były tylko informacje powtórzone za poleceniami z Rządu. W dniu 1 kwietnia rozpoczęliśmy przyjmowanie opłat na rok bieżący co zostało bardzo dobrze przyjęte przez wędkarzy. Inne Koła nie uczynniły swoich urzędów do połowy kwietnia. Także rozpoczęcie wędkowania na Łowisku „Skowronek” nie było możliwe od terminu ustalonego na Walnym Zebraniu. Dopiero po częściowym poluzowaniu zakazów, mogliśmy wyjechać na łowisko i nie tylko. Także praca Zarządu była utrudniona przez szalejącego wirusa.

Obecnie nie ma możliwości przeprowadzenia Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, w związku z tym aby w przyszłym roku funkcjonować bez problemów (jak będzie można) przedstawiamy kolegom wszystkie materiały z uchwałami włącznie. Prosimy aby zapoznać się z tematyką i wnieść uwagi  jeżeli takie będą. Jeżeli nie będzie uwag uznamy za przyjęte dokumenty i program działania na rok przyszły.

Do Rzecznika Dyscyplinarnego nie wpłynęły żadne zgłoszenia nieprawidłowości w wędkowaniu naszych wędkarzy.

Uwagi można wnosić za pomocą emaila – na dole strony, telefonicznie lub osobiści w Biurze Zarządu.

Czas dyskusji zdalnej do 27 lutego 2021 roku.

W dniu 23 listopada powstała druga strona naszego koła prowadzona przez młodych wędkarzy. Zapraszamy do korzystania z niej, pokazania swoich rekordów połowowych i zapoznawania się z informacjami opublikowanymi przez innych wędkarzy.

Ponadto Zarząd Koła informuje, że od roku 2021 nasze Łowisko “Skowronek” nie będzie zarybiane rybami które nie są dopuszczone zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2012-1355,17930412.html

SPRAWOZDANIA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str1-1.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str2-1.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str2-1.jpg

UCHWAŁY NA 2021 rok