Przydatne linki

Zmiany w Regulaminie Łowiska

Wszyscy którzy wędkują lub zamierzają wędkować na Łowisku “Skowronek” powinni

zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego poniżej, treść będzie omawiana

na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła, gdzie będzie można wnieść uwagi.                        

 

                         R E G U L A M I N   ŁOWISKA „SKOWRONEK”               skowronek_polny                       

    1.Posiadacz  licencji stałej jest uprawniony do wędkowania  codziennie.

       Można wędkować  godzinę przed świtem do godziny po zachodzie słońca.  

     2. Gospodarzem Łowiska „Skowronek” jest Koło PZW „Alwernia” z siedzibą

        ul. Rzeczna 19 Regulice 32-566  Alwernia. Łowisko „Skowronek” jest łowiskiem

         licencyjnym – mieszanym

 1. Do wędkowania na Łowisku „Skowronek” ma prawo każda osoba posiadająca

 2. aktualnie wniesioną opłatę członkowską PZW oraz licencję wydaną przez Zarząd

  Koła PZW Alwernia.                          

 1. W sprzyjających warunkach dozwolone jest wędkowanie z lodu.

 2. Dla posiadaczy licencji stałej i jednorazowej, sezon wędkarski rozpoczyna się

  corocznie w dniu ustalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Kola do zamarznięcia

  Łowiska lub ostatniego jesiennego zarybienia, od świtu do  zmroku.

 1. Wędkowanie nocne dozwolone jest: w czerwcu i wrześniu z soboty na niedzielę, w lipcu i sierpniu

       z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.

     8.Ogranicza się dzienny połów ryb objętych limitem ilościowym do 3 szt. w tym: karp 2szt, lin    

        2szt, węgorz 1szt, szczupak 1szt, sandacz 1szt, amur 1 szt. leszcz 5 szt. pozostałych ryb 5 kg.

     9.Wprowadza się dwa rodzaje licencji: licencja stała upoważniająca do połowu we wszystkie

        dni w ciągu całego sezonu wędkarskiego, licencja jednorazowa upoważniająca do połowu

        w dniu oznaczonym od świtu do zmroku, w okresie nocnych połowów od świtu do północy,

        a lipiec – sierpień  od  północy do północy i godzinę po zachodzie słońca.

    10. Wędkującym na Łowisku zabrania się:

          -łowienia ryb z Ośrodka Rekreacyjnego oraz z wału obok spustu wody,

          -łowienia ze sprzętu pływającego,

         -brodzenia w wodzie podczas połowu.

         -jazdy po brzegach łowiska,

         -podmiany złowionych i zatrzymanych ryb.

         -łowienia gatunków ryb, którymi dokonano zarybienia przez okres  siedmiu dni licząc,

          jako dzień pierwszy zarybienie Łowiska.

         -okres karencji nie dotyczy rozgrywanych zawodów sportowych

  11. Przed rozpoczęciem i zakończeniem wędkowania wędkarz zobowiązany jest

        do wysprzątania stanowiska

 12.Ustala się następujące wymiary ochronne ryb: karp dolny 35cm górny 60cm, amur 60cm,

     szczupak, sandacz do 60cm i powyżej 80 cm, lin do 35 cm, węgorz do 60 cm, pozostałe zgodnie z RAPR.

 13. W czasie organizowanych zawodów wędkarskich, połów dozwolony jest w miejscu uzgodnionym z ich

      organizatorem.

  14.Do kontroli na Łowisku uprawnieni są przedstawiciele SSR oraz wędkarze posiadający aktualną

       licencję stałą  na Łowisko „Skowronek                         

  15.Za nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu stosuje się kary upomnienia, nagany, pozbawienia

      praw połowu na łowisku na okres od 2 tygodni do roku.                                

  16.Pozostałe kwestie nieujęte w powyższym regulaminie określa RAPR

  17.Wędkarz przy zakupie nowej licencji ma obowiązek zwrócić posiadany  rejestr połowu

  18 Duplikatu licencji w przypadku zniszczenia lub zgubienia nie wydaje się.

 

Dnia 4.03.2017 rok                                                                                                   Zarząd Koła PZW Alwernia