Opłaty licencji 2023

Na Walnym Zebraniu podjęto uchwałę o zabezpieczeniu licencji dla wędkarzy którzy opłacili takową w roku 2022. Termin wykupu do 15 marca. Nie wykupione będą sprzedane innym wędkarzom.