Otwarcie sezonu 2022 i czyn

Na Walnym Zebraniu w dniu 20 listopada zebrani podjęli uchwałę o terminie rozpoczęcia sezonu 2022 na łowisku „Skowronek” na dzień 26 marca, natomiast spotkanie na czynie porządkującym brzegi łowiska na dzień 19 marca  godzina 9:00. Przypominam wszystkim członkom Koła, każdy kto odpracuje czyn na rzecz Koła nie opłaca w przyszłym roku ekwiwalentu za nieodpracowany czyn.