Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

OKRĘG KRAKÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Koło PZW „Alwernia” w Regulicach

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 20 listopada 2021 r. o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie) odbędzie się w budynku KS „Alwernia”

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA PZW

Z NASTĘPUUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  1. Sprawozdanie z działalności Koła.

a) Zarządu

b) Komisji Rewizyjnej

c) Rzecznika dyscyplinarnego

  1. Dyskusja
  2. Wybory nowych władz Koła
  3. Omówienie i zatwierdzenie programu działania i budżetu Koła na 2022 rok
  4. Wolne wnioski i przyjęcie uchwał

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone w reżimie sanitarnym (dezynfekcja i obowiązkowa maseczka zakrywająca usta i nos)

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

ZARZĄD KOŁA