Informacja o porządkowaniu brzegów

Organizacja czynu na Zalewie Skowronek 20.03.2021

Rozpoczęcie czynu o godzinie 9:00

  1. Brzeg od ośrodka wypoczynkowego.

Odpowiedzialny Edward Doległo, proponujemy do pracy  osoby starsze

Prace do wykonania: porządkowe brzegu, równanie kretowin, wycinka krzewów, porządkowanie parkingu, montaż tablicy informacyjnej przy podeście, inne prace według potrzeb. Narzędzia do pracy trzeba zabrać ze sobą.

  • Zatoczka

Odpowiedzialny Andrzej Opaliński. Prace do wykonania:

Rozbiórka starych podestów, porządkowanie brzegów, pielęgnacja krzewów róży, gałęzi drzew, czyszczenie parkingu, naciągnięcie siatki przy wale zapory inne według potrzeb. Narzędzia do pracy należy zabrać ze sobą.

  • Brzeg od lasu.

Odpowiedzialni, Krzysztof Drzymała, Paweł Biel, Robert Biel, Adam Gaj.

Wykonanie utwardzonego kostką miejsca na kosz na śmieci – Krzysztof Drzymała. Poszerzenie bramki wejściowej Adam Gaj. Utwardzenie kamieniem „miejsca  zarybieniowego” Paweł Biel. Wycinka krzewów, gałęzi na całej długości brzegu Robert Biel. Prace porządkowe. Planowane jest wykonanie punktu „czerpania wody” na płytkim.

Potrzebne do realizacji materiały zorganizuje Zarząd Koła. Narzędzia trzeba zabrać ze sobą. Jeśli któryś z kolegów ma możliwość dostarczenia nad zalew dwóch taczek, tu prośba do kol. Kazimierza Biłka, proszę o kontakt ze skarbnikiem koła lub potwierdzenie na stronie.

  • Dokumentacją fotograficzną zajmie się kol. Darek Rek