Opłaty 2021

Informuję kol. wędkarzy, że posiadam wszystkie znaki  i zezwolenia na połów w Okręgu Krakowskim, można od 21 grudnia wnosić opłaty na rok 2021. Zasada opłacania jak w roku bieżącym, telefon- dokumenty w kopercie.Informuję kol. wędkarzy, że posiadam wszystkie znaki  i zezwolenia na połów w Okręgu Krakowskim, można od 21 grudnia wnosić opłaty na rok 2021. Zasada opłacania jak w roku bieżącym, telefon- dokumenty w kopercie.