Informacja o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Stan ogłoszonej i dotychczas nieodwołanej pandemii należy traktować jako zdarzenie losowe, niosące realne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia członków PZW. W związku z tym, Zarząd Główny upoważnił Prezydium ZG do podjęcia decyzji zmierzających do rozpoczęcia i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej niezwłocznie, po zniesieniu ograniczeń. 

Jak z powyższego wynika zebrania będą możliwe po zniesieniu ograniczeń (pandemii)