Poprawka do Regulaminu łowiska

W  7.03.2020  roku miało miejsce Zgromadzenie Członków Koła PZW Alwernia.

Na zebraniu został ustalony Regulamin Łowiska „ Skowronek”.

Ustalono gatunki ryb objętych limitem:

Karp, szczupak, sandacz, leszcz, lin.

Dziennie wędkarz może zabrać dwie ryby z wyżej wymienionych. ALE RÓŻNYCH GATUNKÓW.

Tygodniowo wędkarz może zabrać po dwie ryby z wyżej wymienionych gatunków.

Przykład w poniedziałek zabieram karpia i leszcza.

We wtorek zabrałem  karpia i leszcza.

Od wtorku nie mogę już zabierać karpia i leszcza bo zabrałem już w jednym tygodniu po dwie sztuki.

We środę mogę zabrać szczupaka i lina itd.  Do wyczerpania dwóch limitowanych sztuk tygodniowo.

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Koła i nikt nie ma prawa dokonywać w nim zmian. Własna interpretacja przepisów jest niedopuszczalna.

Proszę wszystkich członków naszego koła o przestrzeganie w/w ustaleń i upominanie wędkarzy nowo przybyłych.

W imieniu Zarządu Koła Robert Biel