Straż rybacka przestrzega

Polski Związek Wędkarski opublikował komunikat Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie do podległych mu jednostek PSR.

– Wyjścia z domu możliwe są jedynie w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb. Przebywanie nad wodą w celach rekreacyjnych, w tym uprawianie amatorskiego połowu ryb, nie służy zaspokajaniu niezbędnych potrzeb – czytamy w komunikacie.

Komendant wspomina także o konsekwencjach. – W razie stwierdzenia przypadków niestosowania się do wydanych zaleceń, proszę informować policję. Policja posiada kompetencje uprawniające do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby ignorujące ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem – informuje.

Więcej informacji w artykule “Wędkowanie a koronawirus” w zakładce INFORMACJE DLA WĘDKARZY na samym dole