Opłaty wędkarskie 2019 rok

Informuję wszystkich wędkarzy, że posiadam wszystkie znaczki na Okręg Krakowski.

Zainteresowani mogą wnosić opłaty aby nowy sezon rozpocząć od początku roku.

Wysokość opłat podana  w zakładce “Opłaty 2019”