Rekordowy karp

Koledzy na Węgrzech złowili karpia największego na świecie

więcej informacji w zakładce

“Informacje ogólne dla wędkarzy”  na stronie

“Największy karp świata”