Opłaty wędkarskie

Przypominam wędkarzom którzy jeszcze nie wnieśli opłat na rok bieżący, że termin płatności

mija 30 kwietnia po tym dniu zapłacimy 25 zł więcej.