Ustawa o rybactwie śródladowym

W uzupełnieniu poniższej informacji o gatunkach nierodzimych w bloku  “informacje ogólne dla wędkarzy” została zamieszczona ustawa o rybactwie śródlądowym, na pozycji ostatniej