Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok

W zakładce “Informacje dla wędkarzy” podałem wykaz składek i tabelę ulg w opłatach członkowskich na rok 2018, w zakładce “Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok” proszę zwrócić uwagę na ulgę przysługującą wędkarzom. Składka członkowska pozostała na ubiegłorocznym poziomie.