Odłowy kontrolne

Szerszą informację na temat przeprowadzonych badań kontrolnych naszego łowiska podamy po otrzymaniu protokołu końcowego od jednostki dokonującej badań, wtedy też dołączymy zdjęcia z tego zdarzenia.