Prace porządkowe

W najbliższą sobotę tzn. 25 marca spotykamy się tradycyjnie tydzień przed rozpoczęciem sezonu na porządkowaniu brzegów i wody łowiska. O godzinie 9:00 rano przychodzimy z grabkami, łopatami i innymi narzędziami aby wyrównać brzegi z kretowin, pograbić starą trawę i liście. Jest to także pierwsze zapoznanie się w tym roku ze stanem łowiska.