Opłata pełna i niepełna

Ponieważ telefonują do mnie wędkarze o  wyjaśnienie co znaczy pełna

i niepełna opłata  okręgowa na wody Krakowskie.

Spróbuje to wyjaśnić: po pierwsze to nie jest tak że pełna obejmuje

wody górskie a niepełna nizinne jak sugerują niektórzy wędkarze.

Każdy wędkarz otrzymał  od skarbnika oprócz znaków w legitymacji

 „Zezwolenie” na połów ryb.

Zezwolenie oprócz części opisowej składa się z trzech załączników,

to one  decydują o opłacie pełnej lub niepełnej.

Opłata za 140 zł tzw. niepełna uprawnia do wędkowania na wodach Okręgu

Krakowskiego zgodnie z załącznikiem nr  1 i 3

Opłata  260 zł tzw. pełna  uprawnia do wędkowania na wodach Okręgu

Krakowskiego zgodnie z załącznikiem 1,2,3. Jak widać różni się załącznikiem nr 2.

Załącznik nr 2 określa dodatkowe uprawnienie do połowu  na  łowiskach:

Raba-od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie

Rudawa– od mostu kolejowego poniżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu

w Szczyglicach

Rudawa– od jazu w Szczyglicach do jazu w Mydlnikach

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 2,3 i 9

Zalew na Piaskach  ( dawniej  zbiornik Kryspinów)