Katowice – opłaty

Informuję, wędkarzy, że koło nasze posiada znaki opłaty pełnej i ulgowe  Okręgu Katowickiego, w ograniczonych ilościach.