Uporządkujmy wspólnie brzegi i wodę naszego Łowiska.

Zarząd Koła na swym posiedzeniu w dniu 22 lipca br. ustalił termin czynu polegającego na czyszczeniu brzegów i wody Łowiska z trzciny i innych porostów na dni : 12 i 13 sierpnia.W dniu 12.08.2016 od godziny 16:00 natomiast 13.08.2016 od godziny 9:00. W czasie trwania prac Łowisko „Skowronek” będzie zamknięty dla wędkowania. Przypominamy wędkarzom, że ustalenia te były podjęte na Walnym Zebraniu naszego Koła. Powinniśmy stawić się w tym dniu i pomóc w pracach aby dalsze wędkowanie było przyjemniejsze bez tak dużego zarośnięcia trzcinami i innymi trawami.