Jak opłacić jednodniowe zezwolenie na Okręg PZW Kraków

W ostatnich dniach otrzymuję sporo telefonów z pytaniem jak opłacić jednorazowy

połów na wodach Okręgu Krakowskiego?

Przedstawiam zasady połowu jednorazowego lub trzydniowego na wodach PZW

Okręgu Krakowskiego:

Opłata jednodniowa

                           30 zł

Opłata trzydniowa

                           70 zł

Opłata jednorazowa dla osoby niezrzeszonej

                            60 zł

Członkowie PZW oraz osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelką

przekazem pocztowym

lub bankowym na konto PZW Kraków nr 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629.

Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać :imię i nazwisko oraz datę połowu (dzień, miesiąc i rok).

Dodatkowo opłacający musi posiadać bezpłatne zezwolenie (Zezwolenie okresowe na 2016 rok)  które

należy ściągnąć i wydrukować ze strony : www.pzw.kraków.pl . Na zezwoleniu wpisać: Imię i nazwisko,

numer karty wędkarskiej oraz termin połowu.