Koło nasze liczy prawie 300 członków

Stan członków naszego Koła na dzień 14 lipca 2016 roku wynosi 295 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost o 7 członków.