Przydatne linki

Zebranie Sprawozdawcze za 2017 r.

Walne Zebranie które odbyło się 10 marca po przyjęciu złożonych sprawozdań,

uczestnicy rozpoczęli dyskusję.

Zgłoszono dwa  wnioski do Zarządu Okręgu z prośbą o skierowanie pod rozwagę

Zarządu Głównego: pierwszy to wystąpienie z wnioskiem o usunięcie ustawy

lub wyłączenie z niej zakazu zarybiania karpiem łowisk tego typu

jak nasze, drugi to stworzenie warunków aby terytorium obecnych województwa

pokrywały się terytorialnie z Zarządami Okręgów,

W temacie Regulaminu Łowiska zebrani złożyli trzy wnioski  aby po ostatnim

zarybieniu nie zamykać łowiska całkowicie tylko dopuścić łowienie bez zabierania ryb,

aby dopuścić połowy jak dotychczas oraz zamknąć łowisko

do wiosny (informuję, że zarybianie ma miejsce w ostatnich dniach listopada)

po przegłosowaniu przyjęto wniosek pierwszy dopuszczający połów po zarybieniu bez zabierania ryb.

Zebrani przyjęli na wniosek Zarządu terminy: prace porządkowe na łowisku w dniu 17 marca

o godzinie 9:00, natomiast rozpoczęcie sezonu na dzień 24 marca.

 

Kilka zdjęć ze spotkania: