Przydatne linki

Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r.

Walne Zebranie które odbyło się 9 marca po przyjęciu złożonych sprawozdań,

uczestnicy rozpoczęli dyskusję.

Zgłoszono  wniosek do Zarządu Okręgu z prośbą o skierowanie pod rozwagę

Zarządu Głównego:  wystąpienie z wnioskiem o usunięcie ustawy

lub wyłączenie z niej zakazu zarybiania karpiem łowisk tego typu

jak nasze,

W temacie Regulaminu Łowiska zebrani złożyli kilka wniosków które

zostały przegłosowane- więcej szczegółów w Regulaminie łowiska

Zebrani przyjęli na wniosek Zarządu terminy: prace porządkowe na łowisku w dniu 23 marca

o godzinie 9:00, natomiast rozpoczęcie sezonu na dzień 30 marca.,

W zebraniu brało udział 31 członków naszego koła.

 

Kilka zdjęć z dzisiejszego spotkania: