Przydatne linki

Porozumienia 2018

Wykaz porozumień zawartych przez Okręg PZW Kraków w 2018 r.

 

1. POROZUMIENIE MIĘDZYOKRĘGOWE

 

Zawarte pomiędzy Okręgiem PZW Kraków a Okręgiem PZW Tarnów

Celem porozumienia jest bezpłatne udostępnienie Członkom umawiających się Okręgów po

wniesieniu składek w macierzystym Okręgu tj. składki członkowskiej ogólnokrajowej i składki

na zagospodarowanie i ochronę wód macierzystego okręgu następujących odcinków rzek:

Okręg PZW Kraków udostępnia:

– rzeka Wisła obwód nr 3, odcinek od korony stopnia wodnego „Dąbie” do ujścia Raby do Wisły

Okręg PZW Tarnów udostępnia:

– rzeka Wisła obwód nr 4, odcinek od ujścia Raby do Wisły do
mostu drogowego „Górka” na trasie Koszyce – Tarnów

– rzeka Raba obwód nr 5, od ujścia Stradomki do Raby do ujścia do Wisły

Na udostępnionych odcinkach obowiązują przepisy macierzystego okręgu

Uwaga ! Wędkarze korzystający z porozumienia z Okręgiem PZW Tarnów muszą posiadać rejestr połowu i instrukcję prowadzenia rejestru połowu ryb wraz z podstawowymi warunkami dokonywania połowu ryb dostępny w Biurze ZO PZW Kraków ul. Bulwarowa 43 lub na stronie www.pzw.krakow.pl

2. POROZUMIENIE MIĘDZYOKRĘGOWE

Zawarte pomiędzy Okręgiem PZW Kraków a Okręgiem PZW Bielsko Biała

Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia 50% składki na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu zawierającym porozumienie na podstawie której mają prawo do wędkowania i tak: członkowie okręgu PZW Kraków we wszystkich wodach otwartych (nizinnych i górskich) tj. obwodzie rybackim nr 1,2,3,4,5 rzeki Soły oraz w obwodzie rybackim 1,3 rzeki Skawy z wyłączeniem łowisk specjalnych a członkowie Okręgu PZW Bielsko-Biała wyłącznie w wodach „Niepełnych” Okręgu PZW Kraków, przy czym wprowadza się ograniczenie wydawanych zezwoleń do 200 szt. dla wędkarzy obydwu Okręgów PZW, którzy w macierzystym Okręgu mieli dokonane opłaty za 2017 rok.

  1. Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW w Krakowie i Okręgu PZW w Bielsku Białej.
  2. Porozumienie nie będzie obejmować stosowanych w Okręgach ulg w składkach.
  3. Ustala się wysokość składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w Porozumieniu:

– członkowie Okręgu PZW w Bielsku Białej wnoszą opłatę w wysokości 85 zł

– członkowie Okręgu PZW w Krakowie wnoszą opłatę w wysokości 75 zł

  1. Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni z opłat.

 

Porozumienie na obwód rybacki Raba 2

Pan Józef Jeleński w ramach porozumienia dopuszcza do wędkowania w obwodzie nr 2, rzeki Raby członków

Okręgu PZW Kraków mających wniesioną opłatę na zagospodarowanie i ochronę wód pełną na wody Okręgu

PZW Kraków według następujących zasad:

I.Metoda muchowa NO-KILL w rejonie Tarliska Górnej rzeki Raby na odcinkach:

1.Rzeka Raba od ujścia potoku Lubieńka do wąskiego (górnego) mostu w miejscowości Stróża (około 10 km.

koryta rzeki Raba)

2.Rzeka Raba od ujścia potoku Skomielnianka z potokiem Łętówka w miejscowości Tokarnia do ujścia do rzeki

Raby ( około 8 km. Potoku, największego dopływu rzeki Raby w obwodzie )

II.Połów Kleni na owoce, w okresie od 15 maja do 15 września na odcinku od wąskiego mostu w miejscowości

Stróża do dolnego jazu w miejscowości Myślenice.

III.    Wędkarze łowiący metodą muchową NO-KILL – w rejonie Tarliska Górnej Raby nie muszą mieć żadnych

dodatkowych zezwoleń, muszą jednakże posiadać rejestr połowów wydany przez użytkownika rybackiego

(dostępny również w Biurze ZO PZW Kraków ). Wędkarze łowiący Klenie na owoce muszą posiadać przy sobie

przypięte do ubioru zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego, a rozprowadzane przez Koło PZW

Myślenice (10 szt.) oraz Józefa Jeleńskiego (10 szt.).

Tekst ze strony Zarządu Okręgu PZW w Krakowie