Przydatne linki

Regulamin Łowiska “Skowronek”

dsc03185

                                                         

R E G U L A M I N   ŁOWISKA „SKOWRONEK”

przy Kole PZW „Alwernia”  

  1. Łowisko “Skowronek” jest łowiskiem mieszanym oferującym do połowu gatunki ryb spokojnego żeru oraz drapieżniki.

  2.  Korzystający z łowiska zobowiązany jest zachować porządek na stanowisku i przestrzegać podstawowych zasad ochrony środowiska naturalnego.

 1. 3. Do wędkowania na Łowisku „Skowronek” ma prawo każda osoba posiadająca  licencję wydaną przez  Zarząd Koła PZW Alwernia.

 1. 4. Dla posiadaczy licencji stałej i jednorazowej, sezon wędkarski rozpoczyna się  corocznie w dniu ustalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Koła do zamarznięcia Łowiska.

 1. 5. Licencja stała uprawnia do połowu w dniu oznaczonym od świtu do zmroku, w okresie nocnych połowów: czerwiec – wrzesień   ( piątek, sobota, niedziela)  od świtu do północy od północy do północy i od północy do zmroku.Dodatkowo noc 14/15 sierpnia.

6.Wędkującym na Łowisku zabrania się łowienia ryb z Ośrodka Rekreacyjnego oraz z wału obok spustu wody, łowienia ze sprzętu pływającego, brodzenia w wodzie podczas połowu. jazdy pojazdami mechanicznymi po brzegach łowiska, podmiany złowionych i zatrzymanych ryb, łowienia gatunków ryb którymi dokonano zarybienia przez okres siedmiu dni licząc jako dzień pierwszy zarybienie Łowiska, okres karencji nie dotyczy rozgrywanych zawodów.

7.Ustala się następujące wymiary ochronne ryb: karp dolny 35 cm górny 60 cm,  amur, szczupak, sandacz,

 węgorz do 60 cm, lin do 35 cm, pozostałe wymiary zgodnie z RAPR.

 1. Wprowadza się limit ilościowy tygodniowy / od poniedziałku do niedzieli włącznie/ na następujące gatunki ryb:

– karp – 2 szt, – szczupak – 2 szt, – sandacz – 2 szt, – leszcz – 2 szt ,- lin – 2 szt, oraz dzienny : nie więcej niż 1 sztuka ryb wymienionych powyżej.

 1. W czasie organizowanych zawodów wędkarskich, połów może być zakazany do godziny 13:oo lub dozwolony w miejscu uzgodnionym z ich organizatorem, w zależności od ilości uczestników zawodów.

 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zmienić termin zawodów, zapisany w terminarzu.

 3. Podczas letniego czynu na łowisku obowiązuje całkowity zakaz połowu.

 4. Do kontroli na Łowisku uprawnieni są służby mundurowe, przedstawiciele SSR oraz wędkarze posiadający aktualną licencję stałą na Łowisko „Skowronek”.

 5. Za nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu stosuje się kary upomnienia, nagany, pozbawienia prawa  połowu na łowisku na okres od 2 tygodni do roku bez odszkodowania.

 6. Pozostałe kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie określa RAPR.

 7. Wędkarz przy zakupie nowej licencji ma obowiązek zwrócić posiadany  rejestr połowu.

 8. Licencja ważna jest do Walnego Zgromadzenia Koła, ale w nowym roku połów tylko z lodu po wniesieniu opłaty członkowskiej.

Uwaga: Wprowadza się okresowo czas ochronny na leszcza do 15 czerwca, po złowieniu wypuszczamy.

Alwernia, dnia 9 marca 2019 roku