Przydatne linki

Regulamin Łowiska “Skowronek”

dsc03185

                                                         

R E G U L A M I N   ŁOWISKA „SKOWRONEK”

Gospodarzem Łowiska „Skowronek” jest Zarząd Koła PZW „Alwernia”  

 z siedzibą ul. Rzeczna 19 Regulice 32-566  Alwernia.

 

 1.  Łowisko “Skowronek” jest łowiskiem mieszanym oferującym do połowu gatunki ryb spokojnego żeru oraz  drapieżniki.
 1. Korzystający z łowiska zobowiązany jest zachować porządek na stanowisku i przestrzegać podstawowych zasad

         ochrony środowiska naturalnego.

 1. Do wędkowania na Łowisku „Skowronek” ma prawo każda osoba posiadająca  aktualnie wniesioną opłatę

         członkowską  PZW oraz licencję wydaną przez Zarząd Koła PZW “Alwernia”.

 1. W sprzyjających warunkach dozwolone jest wędkowanie z lodu po opłaceniu bieżącej opłaty członkowskiej

          i zakupie licencji na Łowisko.

 1. Wprowadza się dwa rodzaje licencji:

    a/ licencja stała – upoważnia do połowu we wszystkie dni tygodnia od świtu do zmroku, oraz do wędkowania w

       wyznaczone noce.

       – z soboty na niedzielę w miesiącach czerwiec i wrzesień,

       – z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w miesiącach lipiec i sierpień.

    b/ licencja jednorazowa – upoważniająca do połowu w dniu oznaczonym od świtu do zmroku, oraz w okresie

        nocnych połowów:

       – w miesiącach czerwcu i wrześniu:  w sobotę od świtu do północy, a w niedzielę od północy do zmroku,

       – w miesiącach lipcu i sierpniu: w piątek od świtu do północy, w sobotę od północy do północy, w niedzielę od

         północy do zmroku.

 1. Wędkującym na Łowisku zabrania się:

     łowienia ryb z Ośrodka Rekreacyjnego oraz z wału obok spustu wody, łowienia ze sprzętu pływającego,

     brodzenia w wodzie podczas połowu. jazdy pojazdami mechanicznymi po brzegach łowiska, podmiany

     złowionych i zatrzymanych ryb.

 1. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb: karp dolny 35 cm górny 60 cm, amur, szczupak, sandacz,

       węgorz do 60 cm, lin do 30 cm, pozostałe wymiary zgodnie z RAPR.

 1. Ogranicza się dzienny połów ryb objętych limitem ilościowym do 3 szt. w tym: karp 1 szt., lin 2 szt., węgorz

      1 szt., szczupak 1 szt., sandacz 1 szt., amur 1 szt. leszcz 5 szt.  pozostałych ryb 5 kg.

 1. W czasie organizowanych zawodów wędkarskich, połów może być zakazany do godziny 13:00 lub dozwolony

        w miejscu uzgodnionym z ich organizatorem, w zależności od ilości uczestników zawodów.

 1. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zmienić termin zawodów, zapisany w terminarzu.
 2. Podczas czynów na łowisku obowiązuje całkowity zakaz połowu.
 3. Do kontroli na Łowisku uprawnieni są przedstawiciele SSR oraz wędkarze posiadający  aktualną licencję stałą

         na Łowisko „Skowronek

 1. Za nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu stosuje się kary upomnienia, nagany, pozbawienia praw

         połowu na łowisku na okres od 2 tygodni do roku bez odszkodowania.

 1. Pozostałe kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie określa RAPR
 2. Po zarybieniu jesiennym, dopuszcza się połów bez zabierania ryb oraz bez użycia siatki
 3. Wędkarz przy zakupie nowej licencji ma obowiązek zwrócić posiadany  rejestr połowu

Zaktualizowano dnia   10.03.2018 r.                            Zarząd Koła PZW Alwernia