Przydatne linki

Licencje na Łowisko “Skowronek” w 2019 roku

                                           

 

UWAGI DLA  KUPUJĄCYCH  WKŁADKI JEDNORAZOWE: 

Na Łowisku „Skowronek” można łowić w każdy dzień tygodnia.

Wkładka jednorazowa kosztuje 30 zł dla członków PZW

Osoba występująca o zakup wkładki jednorazowej musi

posiadać aktualną opłatę członkowską PZW .

W razie kontroli i braku w/w opłaty , wędkarz ponosi całkowitą

odpowiedzialność wynikającą z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

 Wkładka jednorazowa uprawnia do połowu w dniu na który jest wystawiona.

w czasie od świtu do zmroku zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

z wyjątkiem sobót w okresie od 1 czerwca do 30 września, gdzie obowiązuje

od świtu do północy w sobotę i od północy do zmroku w niedzielę a także soboty

z piątku na sobotę w lipcu i sierpniu.

Każdy wykupujący wkładkę powinien zapoznać się z Regulaminem umieszczonym we wkładce.

Po zakończeniu wędkowania lub w innym nieodległym terminie złożyć wkładkę z wpisem połowu.

Wkładka stanowi także kartę parkingową na parkingi PZW Alwernia.

Od roku 2019 wprowadzamy licencje jednorazową dla nie posiadających

bieżących opłat członkowskich  określamy jako niezrzeszonych,

wartość licencji to  ok.50 zł.

Wkładkę jednorazową można nabyć

Jan Siewiorek

oś. Kamionki 1

sklep 101 drobiazgów

Alwernia, dnia   23.12.2019 r.

 

   Licencje stałe:

Rozprowadza skarbnik Koła w biurze Zarządu Regulice ul. Rzeczna gdzie także można wykupić

licencję dla niezrzeszonych w cenie  ok.400 zł

 

podaje wartości około bo o cenie zdecyduje Walne Zabranie Koła.

Koszt licencji:

Licencja jednorazowa to kwota 30 zł i uprawnia do połowu

od świtu do zmroku z wyjątkiem nocnych połowów,

wówczas doba zaczyna się od świtu a kończy o północy

Licencja stała to koszt ok. 200 zł, plus 30 zł parkingi i jest

dostępna dla członków PZW u skarbnika Koła, każdy

opłacający licencję na nasze łowisko musi mieć wniesioną

aktualną opłatę członkowską.