Przydatne linki

Licencje na Łowisko “Skowronek” w 2019 roku

                                           

UWAGI DLA  KUPUJĄCYCH  WKŁADKI JEDNORAZOWE: 

Na Łowisku „Skowronek” można łowić w każdy dzień tygodnia.

Wkładka jednorazowa kosztuje 30 zł dla członków PZW

Osoba występująca o zakup wkładki jednorazowej musi

posiadać aktualną opłatę członkowską PZW .

W razie kontroli i braku w/w opłaty , wędkarz ponosi całkowitą odpowiedzialność wynikającą z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

 Wkładka jednorazowa uprawnia do połowu w dniu na który jest wystawiona. w czasie od świtu do zmroku zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

od 1 czerwca do 30 września  nocne połowy , gdzie obowiązuje od świtu do północy w piątek , od północy do północy w sobotę i od północy do zmroku w niedzielę .

Dodatkowo wprowadzany połów w noc z 14/15 sierpnia

Każdy wykupujący wkładkę powinien zapoznać się z Regulaminem umieszczonym we wkładce.

Po zakończeniu wędkowania lub w innym nieodległym terminie złożyć wkładkę z wpisem połowu.

Wkładka stanowi także kartę parkingową na parkingi PZW Alwernia.

Od roku 2019 wprowadzamy licencje jednorazową dla osób nie posiadających

bieżących opłat członkowskich  określamy jako niezrzeszonych,

wartość licencji jednorazowej to  50 zł.

Wkładkę jednorazową można nabyć

Jan Siewiorek

oś. Kamionki 1

sklep 101 drobiazgów

   Licencje stałe:

Rozprowadza skarbnik Koła w biurze Zarządu Regulice ul. Rzeczna gdzie także można wykupić

dla posiadających bieżącą opłat członkowską PZW  licencję stałą w cenie 200 zł

licencję dla niezrzeszonych w cenie  400 zł

Przy zakupie licencji stałej opłacamy 30 zł jako parking