Przydatne linki

Licencje na Łowisko “Skowronek”

                                           Licencje jednorazowe i licencje całoroczne rozprowadza Skarbnik Koła ul. Rzeczna 19 Regulice                                

 

UWAGI DLA  KUPUJĄCYCH  WKŁADKI JEDNORAZOWE: 

Na Łowisku „Skowronek” można łowić w każdy dzień tygodnia.

Wkładka jednorazowa kosztuje 30 zł dla członków PZW

Osoba występująca o zakup wkładki jednorazowej musi

posiadać aktualną opłatę członkowską PZW .

W razie kontroli i braku w/w opłaty , wędkarz ponosi całkowitą

odpowiedzialność wynikającą z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

 Wkładka jednorazowa uprawnia do połowu w dniu na który jest wystawiona.

w czasie od świtu do zmroku zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

z wyjątkiem sobót w okresie od 1 czerwca do 30 września, gdzie obowiązuje

od świtu do północy w sobotę i od północy do zmroku w niedzielę a także soboty

z piątku na sobotę w lipcu i sierpniu.

Każdy wykupujący wkładkę powinien zapoznać się z Regulaminem umieszczonym we wkładce.

Po zakończeniu wędkowania lub w innym nieodległym terminie złożyć wkładkę z wpisem połowu.

Wkładka stanowi także kartę parkingową na parkingi PZW Alwernia.

Wkładkę jednorazową można nabyć u skarbnika Koła

Kazimierz Kulczyk

Regulice  ul. Rzeczna 19

tel. kom. 606-441-308

Alwernia, dnia   23.03.2018 r.

 

   Licencje stałe:

Rozprowadza także skarbnik Koła w biurze Zarządu Regulice ul. Rzeczna 19

 

Koszt licencji:

Licencja jednorazowa to kwota 30 zł i uprawnia do połowu

od świtu do zmroku z wyjątkiem nocnych połowów,

wówczas doba zaczyna się od świtu a kończy o północy

Licencja stała to koszt 180 zł, plus 30 zł parkingi i jest

dostępna dla członków PZW u skarbnika Koła, każdy

opłacający licencję na nasze łowisko musi mieć wniesioną

aktualną opłatę członkowską.